TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:09 PM  | View count: 120
Tình hình trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực,...

Thực hiện bao phủ BHYT HSSV- Động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:56 PM  | View count: 92
Là thế hệ tương lai của đất nước, những năm qua, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được Đảng,...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên

Ngày đăng 17/09/2020 | 05:32 PM  | View count: 63
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ...

Các trường Tiểu học quận Cầu Giấy triển khai chủ đề năm học "Tháng An toàn giao thông"

Ngày đăng 17/09/2020 | 04:46 PM  | View count: 271
Thực hiện theo kế hoạch 417/KH-BGDĐT ngày 17/5/2019 của Bộ GD-ĐT về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường...