TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:34 PM  | View count: 168
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:21 PM  | View count: 111
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo phân công giám sát thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN trên địa bàn các phường thuộc quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:14 PM  | View count: 122
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai thực hiện Chì thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2021 | 04:00 PM  | View count: 112
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO