TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền Bộ Luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến Bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 30/07/2018 | 17:34  | View count: 1090

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó quy định xử lý hình sự đối với tội gian lận BHXH, BHTN (Điều 214), Tội gian lận BHYT (Điều 215) và Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (Điều 216).

Với mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, trong tháng 7/2018, UBND quận Cầu Giấy tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến Bảo hiểm xã hội. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, Ban Pháp chế HĐND quận, các phòng, ban, ngành của quận và trên 600 đơn vị tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quận, đặc biệt là các đơn vị đang nợ tiền BHXH, BHYT.

Phòng Tuyên truyền PBGDPL – Sở Tư pháp Hà Nội phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động và cán bộ phụ trách BHXH của các đơn vị đã được nghe báo cáo viên của Phòng Tuyên truyền PBGDPL – Sở Tư pháp Hà Nội phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến BHXH như: mức xử phạt, thời gian chấp hành án phạt… Bên cạnh đó, BHXH quận đã phát trên 3000 tờ gấp tuyên truyền về “Chế tài xử lý hình sự đối với các vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT” và “Những điều cần biết khi tham gia BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp” để tuyên truyền tới người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đã góp phần cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với chủ sử dụng lao động và giúp người lao động nắm rõ được các quy định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bản thân người lao động khi tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY