TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày đăng 22/02/2019 | 10:14  | View count: 623

Ngày 21 và 22/02/2019, UBND quận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản có liên quan với sự tham dự của gần 500 đại diện Lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an các phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tổ trưởng Tổ dân phố các phường; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành; các doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài; đại diện Ban quản lý các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận.

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên pháp luật của Thành phố trình bày những nội dung cơ bản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản có liên quan về trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các quy định về: Việc sử dụng hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam; Quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm đảm bảo công tác quản lý, khắc phục tình trạng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức tham quan, du lịch sau đó ở lại làm việc; Quy định trường hợp được miễn thị thực và thời hạn cấp thị thực cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; Quy định về khu vực quá cảnh, điều kiện quá cảnh và việc quá cảnh đường hàng không, đường biển; Quy định các trường hợp bị buộc xuất cảnh và thẩm quyền buộc xuất cảnh; Trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong khai báo tạm trú của người nước ngoài (không bắt buộc người nước ngoài phải trực tiếp đến Công an phường để khai báo tạm trú); Quy định các khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để truyền thông tin về khai báo tạm trú của người nước ngoài.

Việc tuyên truyền, quán triệt Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý người nước ngoài đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn quận, qua đó góp phần thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN