TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật liên quan
Ngày đăng 28/02/2019 | 16:50  | View count: 1015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Phòng Tư pháp phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Ban chỉ huy Quân sự và tự vệ các cơ quan đóng trên địa bàn quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, ban chỉ huy Quân sự, công chức Tư pháp - Hộ tịch và Dân quân các phường; hội viên Hội Luật gia quận; báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật.

Các đại biểu tham dự đã nghe Trung tá Nguyễn Thanh Hải (Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng) trình bày những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản có liên quan quy định về: Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ; Nhiệm vụ của dân quân tự vệ; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và huấn luyện dân quân tự vệ; Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; Trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Ngày truyền thống của dân quân tự vệ...

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật có liên quan, các đại biểu tham dự đã nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ, đồng thời khẳng định dân quân tự vệ là lực lượng chiến đấu tại chỗ ở địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở cơ sở, là thành phần không thể thiếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN