TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày đăng 06/04/2019 | 11:30  | View count: 1239

Ngày 05 và ngày 06/04/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ bí mật nhà nước với sự tham dự hơn 500 lượt người đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ các đội thuộc Công an quận, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Ban chỉ huy Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - thống kê, đại diện tổ trưởng các tổ dân phố toàn quận.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên pháp luật của Thành phố trình bày những nội dung cơ bản nhất của Luật bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 Chương, 28 Điều: Chương I, Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6); Chương II, Phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước (từ Điều 7 đến Điều 9; Chương III, Hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước (từ Điều 10 đến Điều 23); Chương IV, Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước (từ Điều 24 đến Điều 26); Chương V, Điều khoản thi hành (từ Điều 27 đến Điều 29).

Các đại biểu tham dự hội nghị đẵ nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất như: Bí mật nhà nước là gì? Những thông tin bí mật nhà nước như chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ… (Điều 7); Bí mật nhà nước phân thành 03 cấp độ mật: Tuyệt mật; Tối mật; Mật (Điều 8); đồng thời, quy định chặt chẽ về trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước (Điều 24, 25. 26)….

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện công vụ nhà nước, đồng thời, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ bí mật nhà nước…

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN