TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nghị định số 73/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Ngày đăng 02/10/2020 | 08:32  | View count: 242

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN