TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tập huấn tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 31/03/2022 | 18:27  | View count: 34

Sáng ngày 31/3/2022, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp phường để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận.

Tham dự tại điểm cầu quận có đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL quận, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận. Tham dự tại điểm cầu 08 phường có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQVN, BCH và chiến sỹ Công an các phường, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Đô thị, Văn hóa - Xã hội, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Thuỷ - Phó trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội đã phổ biến các nội dung cơ bản trong Luật XLVPHC năm 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã được các báo cáo viên trao đổi về: Những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; kỹ năng soạn thảo biên bản và xác định thẩm quyền lập biên bản và xử lý biên bản có khiếm khuyết theo quy định của Luật đã sửa đổi; kỹ năng soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xác định thẩm quyền xử phạt và xử lý quyết định xử phạt có khiếm khuyết và kỹ năng soạn thảo và thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm góp phần cho công tác Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Cầu giấy ngày càng hiệu quả.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN