TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 13/04/2022 | 14:17  | View count: 33

Ngày 13/4/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 và Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL quận, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQVN, Công an các phường, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tổ trưởng dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Hoa - Trưởng bộ môn Lý luận Nhà nước và pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia là báo cáo viên đã làm rõ nhiều điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Luật phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm 8 chương, 55 điều, giảm 1 điều so với Luật năm 2000 và tất cả các điều đều được bổ sung tiêu đề. Luật năm 2021 đã bổ sung chương 4 về Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ chương quy định khen thưởng và xử lý vi phạm tại Luật năm 2000.

Luật năm 2021 quy định cụ thể và chặt chẽ hơn việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là: Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; khuyến khích người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy… Đồng thời bổ sung quy định về quy trình cai nghiện tại Điều 29 gồm: (1) Tiếp nhận, phân loại; (2) Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; (3) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; (4) Lao động trị liệu, học nghề; (5) Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải đảm bảo đầy đủ 05 giai đoạn; việc cai nghiện tự nguyện phải hoàn thành đủ 03 giai đoạn… Luật cũng bổ sung quy định có liên quan đến cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, việc áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về nước do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam.

Ngoài những điểm mới đáng chú ý trên, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 còn có nhiều thay đổi theo hướng cụ thể hơn, chi tiết hơn Luật phòng, chống ma túy năm 2000, đảm  bảo phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN