TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu lĩnh vực xây dựng năm 2022
Ngày đăng 23/04/2022 | 15:21  | View count: 25

Ngày 23/4/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận, lãnh đạo các ban Đảng Quận uỷ, Ban Pháp chế HĐND quận, lãnh đạo các phòng, ban và Đội quản lý Trật tự xây dựng quận; các đ/c Phó chủ tịch UBND phụ trách đô thị, công chức Tư pháp Hộ tịch và Địa chính – Xây dựng các phường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Công tác xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân, có ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong thời gian qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính được UBND quận quan tâm chỉ đạo và mang lại nhiều kết quả đáng kể.

UBND quận tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nói chung và chuyên sâu lĩnh vực xây dựng trên địa quận Cầu Giấy nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được trang bị thêm các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, giúp cho việc xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Bích Thuỷ - Phó trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội phổ biến một số Chuyên đề như: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. Đồng thời hướng dẫn chuyên sâu các kỹ năng như: xác định thẩm quyền và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đã giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy./.

PHÒNG TƯ PHÁP