TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 30/06/2022 | 11:21  | View count: 48

Ngày 29 và 30/6/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong HĐPHPBGDPL quận, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQVN, Công an, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tuyên truyền viên pháp luật phường, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận các phường.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Hoa - Trưởng bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia là báo cáo viên Hội nghị đã trình bày rất rõ về nhiều điểm mới trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật mới gồm 08 Chương và 74 Điều. Báo cáo viên đã nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý của Luật này như:

- Bổ sung thêm hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua đơn vị sự nghiệp để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cụ thể, đây là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính thủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động; lợi dụng việc tuyển dụng lao động để mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động; Phân biệt đối xử trong lao động, cưỡng bức lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác, ngoài ký quỹ và bảo lãnh; Thu tiền môi giới của người lao động; thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định; Tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng không đúng quy định.

- Quy định thêm danh mục các khu vực cấm khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm: Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự; Khu vực đang bị nhiễm xạ; Khu vực bị nhiễm độc; Khu vực đang có dịch bệnh nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Luật mới đã bỏ quy định“Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu tại khoản 1 Điều 20 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006. Như vậy, từ năm 2022, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ không cần hoàn trả tiền môi giới cho doanh nghiệp dịch vụ mà chỉ phải trả một phần phí dịch vụ. Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 23 Luật mới, trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động đã trả tiền dịch vụ thì doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu từ người lao động số tiền còn thiếu so với mức tiền dịch vụ đã thỏa thuận. Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 23 Luật mới, khi hoàn trả tiền dịch vụ do người lao động phải về nước trước thời hạn mà không phải lỗi của họ, doanh nghiệp dịch vụ còn phải trả lãi suất tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mức trần tiền dịch vụ cũng đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 23.

Một trong những quy định đáng chú ý khác của Luật này là Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bị ngược đãi, quấy rối tình dục được quy định cụ thể tại Điều 6. Ngoài ra, người lao động khi làm việc ở nước ngoài còn được bổ sung thêm các quyền: Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và hưởng các lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề; Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động hoặc vùng lãnh thổ đến làm việc nếu Việt Nam và nước hoặc vùng lãnh thổ đó đã ký Hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước và tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự nguyện...

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN