TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn
Ngày đăng 08/07/2022 | 15:46  | View count: 49

Ngày 08/7/2022, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ trao Giấy đăng ký kết hôn cho bà Trương Thị Lan Phương, sinh ngày 16/9/1987, quốc tịch Việt Nam và ông Milicich Nicolas Gregory, sinh ngày 20/02/1982, quốc tịch New Zealand.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và gia đình, bạn bè của bà Trương Thị Lan Phương, ông Milicich Nicolas Gregory đã tự nguyện ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định.

Bà Đỗ Minh Ngọc - Trưởng phòng Tư pháp quận, được sự uỷ quyền của lãnh đạo UBND quận đã trao Giấy chứng nhận kết hôn, tặng hoa cho bà Trương Thị Lan Phương, ông Milicich Nicolas Gregory và chúc hai ông bà luôn yêu thương, cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định việc hai bên nam, nữ bình đẳng, tự nguyện kết hôn một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật được Nhà nước thừa nhận. Đây cũng là cơ sở để Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích của người kết hôn.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN