TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/01/2020 | 03:56 PM  | View count: 345
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Hoạt động của ngành Tư pháp quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 08/01/2020 | 11:40 AM  | View count: 718
Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Sở Tư pháp, Thường trực Quận ủy, HĐND và UBND quận,...

Một số kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày đăng 08/01/2020 | 11:35 AM  | View count: 683
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng,...

Hội nghị Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày đăng 14/11/2019 | 04:33 PM  | View count: 369
Trong các ngày 14 và 15/11, UBND quận đã tổ chức hội nghị Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi...

Quận Cầu Giấy triển khai tốt cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” năm 2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 02:45 PM  | View count: 667
Cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” được phát động và triển khai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư...

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 07/11/2019 | 01:13 PM  | View count: 419
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, Quốc hội...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 05:06 PM  | View count: 255
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 19/10/2019 | 04:40 PM  | View count: 503
Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 gồm 10 Chương, 96 Điều...

Tuyên truyền thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Ngày đăng 11/10/2019 | 04:37 PM  | View count: 346
Trong thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày 11/10/2019, UBND quận đã tổ chức tuyên truyền Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và các...

Quận Cầu Giấy tuyên truyền Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày đăng 27/09/2019 | 04:04 PM  | View count: 254
Trong các ngày 26 và 27/9/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.