TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền Bộ Luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 30/07/2018 | 05:34 PM  | View count: 1079
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017 và ...

Luật đo đạc và bản đồ

Ngày đăng 30/07/2018 | 09:04 AM  | View count: 450
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:59 AM  | View count: 331
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày...

Luật Tố cáo

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:55 AM  | View count: 382
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi...

Luật An ninh mạng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:51 AM  | View count: 328
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ...

Luật Quốc phòng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:45 AM  | View count: 304
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực kể từ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:41 AM  | View count: 309
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực từ...

Luật cạnh tranh

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:38 AM  | View count: 256
Luật cạnh tranh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Xem nội dung tại...

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Ngày đăng 26/07/2018 | 05:39 PM  | View count: 567
Âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú đời sống tinh thần của con...

Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/07/2018 | 10:33 PM  | View count: 320
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN