TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Bài tuyên truyền về thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:32 PM  | View count: 619
Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày đăng 01/07/2018 | 09:20 AM  | View count: 213
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định có hiệu lực từ...

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:05 PM  | View count: 1407
Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tuyên truyền thông tin liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng

Ngày đăng 14/06/2018 | 05:52 PM  | View count: 245
Xem nội dung tuyên truyền tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 19/04/2018 | 10:33 AM  | View count: 311
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị về tiếp tục siếp chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 18/04/2018 | 10:12 AM  | View count: 259
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 15/03/2018 | 04:58 PM  | View count: 264
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày đăng 12/03/2018 | 02:17 PM  | View count: 418
Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày đăng 12/03/2018 | 09:37 AM  | View count: 398
Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày...

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng 18/01/2017 | 04:48 PM  | View count: 919
Sáng ngày 27/4/2016, tại hội trường UBND quận, Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.