TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10 văn bản có hiệu lực từ tháng 4/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:56 PM  | View count: 125
1. Nghị định 19/2022/NĐ-CP  ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân ...

Bài tuyên truyền và hướng dẫn về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 26/03/2022 | 06:46 PM  | View count: 56
- Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa...

Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 08/03/2022 | 08:45 AM  | View count: 50
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022

Ngày đăng 04/03/2022 | 03:03 PM  | View count: 91
1. Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/1/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật: luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối...

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng 22/02/2022 | 05:53 PM  | View count: 67
1. Xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt...

Từ ngày 18/02/2022, người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy

Ngày đăng 16/02/2022 | 06:55 PM  | View count: 77
Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư  01/2022/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/02/2022 | 03:52 PM  | View count: 88
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải...