TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2022

Ngày đăng 07/02/2022 | 10:58 AM  | View count: 70
1. Quy định mới về xuất xứ hàng hóa Nghị định  111/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều...

Quy định mới của Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 28/01/2022 | 08:25 AM  | View count: 73
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp...

Quy định mới về kinh doanh bất động sản

Ngày đăng 28/01/2022 | 08:14 AM  | View count: 74
Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Nghị định gồm 16 Điều,...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2021

Ngày đăng 30/11/2021 | 04:54 PM  | View count: 31
1. Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận

Ngày đăng 23/11/2021 | 11:41 AM  | View count: 26
Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật...

Bài tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 04:13 PM  | View count: 153
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Hội nghị trực tuyến hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 09/11

Ngày đăng 09/11/2021 | 06:01 PM  | View count: 164
Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để hạn chế những...

Tài liệu tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 05/11/2021 | 02:41 PM  | View count: 130
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN