TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân có hiệu lực từ tháng 11/2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:58 PM  | View count: 146
1. Thông tư 04 / 2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 01/10/2021, quy định quy trình tiếp dân. Thông tư...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 13/10/2021 | 04:02 PM  | View count: 85
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 13/10/2021 | 01:59 PM  | View count: 197
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 08:49 AM  | View count: 66
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Một số quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân có hiệu lực từ tháng 10/2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 09:02 AM  | View count: 177
1. Nghị định  80/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn kỹ năng làm bài dự thi cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” năm 2021

Ngày đăng 29/09/2021 | 05:36 PM  | View count: 408
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về...

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:32 PM  | View count: 178
N gày 25/8/2021 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành ...