TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Những quy định pháp luật về giám hộ đối với người chưa thành niên

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 228
Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ...

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn quận Cầu Giây năm 2021

Ngày đăng 13/04/2021 | 05:10 PM  | View count: 118
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (tháng 3/2021)

Ngày đăng 12/03/2021 | 06:08 PM  | View count: 276
Hiện nay, số lượng đường cao tốc được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều như: cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ...

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:57 AM  | View count: 268
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Ngày đăng 19/11/2020 | 10:33 AM  | View count: 380
Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số...

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày đăng 12/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 229
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trường THCS Yên Hòa hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11”

Ngày đăng 02/11/2020 | 04:51 PM  | View count: 651
Ngày 2/11/2020, trường THCS Yên Hòa tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11” nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và...