ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học và các ban ngành đoàn thể quận giai đoạn 2018 – 2020
Ngày đăng 17/08/2018 | 11:07  | View count: 628

Ngày 17/8/2018, Hội khuyến học chủ trì tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học với các ban, ngành, đoàn thể trong quận. Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Minh – Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, ông Phương Kiến Quốc – Phó bí thư Thường trực Quận Ủy – Chủ tịch HĐND Quận, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND – UBND -  MTTQ quận, cùng các ông bà là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Thay mặt cho Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Nguyên Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học đã báo cáo những nội dung hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận trong những năm qua, trong đó nhấn mạnh Hội Khuyến học đã phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành đoàn thể của quận tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm đẩy mạnh các hoạt động Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập một cách thiết thực tạo sự lan tỏa lớn trong toàn quận.

Năm 2014, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tọa đàm “Thanh niên với nghị lực sống” biểu dương khen thưởng tôn vinh các tấm gương thanh niên vượt khó trong học tập và các lĩnh vực công tác, tạo sự quảng bá hình đẹp khối đoàn viên thanh niên; Với Hội Người cao tuổi tổ chức tọa đàm “ Hội người cao tuổi với công tác Khuyến học” trao đổi đánh giá kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn trong công tác Khuyến học – Khuyến tài của Người cao tuổi và phát huy truyền thống giáo dục tôn vinh các cá nhân người cao tuổi tiêu biểu trong gia đình, cộng đồng có nhiều đóng góp cho công tác Khuyến học – Khuyến tài của quận.

Năm 2015, Hội Khuyến học phối hợp Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức triển khai chuyên đề “ Giáo dục Truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong các nhà trường “ nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước giúp thế hệ trẻ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm với quê hương, tổ quốc xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước; Với Hội Luật gia tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật ở cơ sở” nhằm nâng cao kỹ năng và phương pháp truyền đạt cho Hội viên Hội Luật gia và Hội Khuyến học trong việc tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Năm 2016, Hội Khuyến học phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2013 – 2016) thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng các lực lượng xã hội là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập theo các mục tiêu của đề án.

Năm 2017, Hội Khuyến học phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Hội nghị “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quận Cầu Giấy” biểu dương khen thưởng 15 thanh niên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và công tác.

Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Khuyến học Thành phố, được sự đồng ý của lãnh đạo Quận Ủy - UBND quận, Hội Khuyến học phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể quận đã xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp công tác bài bản, hệ thống; thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/ QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đến năm 2020”; đẩy mạnh hoạt động Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018 – 2020.

Từ nay đến hết năm 2020, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các nội dung chuyên đề:

- Phòng Giáo dục - Đào tạo: phối hợp thực hiện chuyên đề: “Xây dựng hệ thống Khuyến học – Khuyến tài trong các trường học”. Hàng năm, tổ chức Ngày hội Khuyến học, phát động tuần lễ học tập suốt đời, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy vi tính, bàn ghế, sách vở, tranh truyện tại các Trung tâm học tập cộng đồng, thư viện cộng đồng.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: phối hợp tổ chức tọa đàm “Thanh niên với nghị lực sống – Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” giáo dục, tôn vinh các gương sáng tài năng, gương thanh niên vượt khó vươn lên trong học tập;

- Hội Cựu chiến binh: phối hợp tổ chức chuyên đề ”Cựu chiến binh làm công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ” tôn vinh các tập thể, các nhân cựu chiến binh tiêu biểu;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: phối hợp thực hiện chuyên đề “Phụ nữ với công tác Khuyến học”; Với hội Người cao tuổi: “ Người cao tuổi với công tác Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập”;

- Hội Luật gia: phối hợp thực hiện chuyên đề: “Tuyên truyền kiến thức pháp luật trong hệ thống khuyến học”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị đã thực hiện ký kết phối hợp hoạt động dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố, lãnh đạo quận Cầu Giấy và các thành phần tham gia.

Chương trình phối hợp hoạt động “Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập” với các ban, ngành, đoàn thể giai đoạn 2018 – 2020 sẽ được triển khai đồng bộ, bài bản, chính thống, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tạo sức mạnh tổng hợp để cùng xây dựng quận Cầu Giấy luôn là điểm sáng trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài của Thành phố.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN