ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân
Ngày đăng 30/08/2018 | 14:39  | View count: 316

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án lớn của Hội CCB Thành phố, của Đảng bộ quận Cầu Giấy, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đai biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 24/4/2018, Ban Chấp hành Hội CCB quận đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-CCB về việc chỉ đạo Hội CCB cơ sở (phường) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chi hội CCB, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022”.

Ban Thường vụ Hội CCB quận đã chọn Hội CCB phường Nghĩa Tân để tổ chức tọa đàm điểm. Thông qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các Hội cơ sở còn lại tổ chức tọa đàm đạt kết quả cao nhất.

Tháng 8/2018, có 8/8 Hội CCB phường đã hoàn thành tổ chức tọa đàm với hơn 100 cán bộ, hội viên gửi tham luận, trong đó có 62 bài tham luận trình bày tại hội nghị. Tại các buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng sự cần thiết ban hành 4 Đề án nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB Thành phố, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB và tổ chức Hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Xây dựng hội trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; Tổ chức, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ hội viên, gia đình hội viên, giảm nghèo, xóa nhà dột nát bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động nghĩa tình đồng đội; Nâng cao trách nhiệm của Hội CCB trong việc phối hợp hoạt động với MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cơ quan Quân sự, Công an trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022 và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”.

Trên cơ sở kết quả tọa đàm của các Hội cơ sở, ngày 30/8/2018 Ban Chấp hành Hội CCB quận xây dựng Kế hoạch số 14/KH-CCB về tổ chức Hội nghị tọa đàm cấp Quận với mục đích quán triệt sâu hơn nữa Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tổ chức Hội các cấp trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án lớn của Hội CCB Thành phố Hà Nội và Đảng bộ Quận lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB quận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB các cấp quận Cầu Giấy luôn  phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân.

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN