ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội Người Khuyết tật quận Cầu Giấy tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày đăng 26/09/2018 | 11:20  | View count: 639

Ngày 25 và 26/9/2018, qua  02 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội lần thứ III của Hội Người khuyết tật quận Cầu Giấy đã thành công tốt đẹp. Đại hội là một sự kiện quan trọng đối với những người khuyết tật trên địa bàn trong quận, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc thúc đẩy sự hoà nhập của người khuyết tật với cộng đồng, khuyến khích động viên người khuyết tật cố gắng vươn lên tạo dựng cuộc sống ổn định, góp phần vào công cuộc phát triển xã hội.         

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II, phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ III, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ II, biểu quyết thông qua Điều lệ nhiệm kỳ III và các tham luận tại Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đúng Điều lệ, Đại hội đã lựa chọn và bầu 06 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Người khuyết tật quận, 03 đồng chí vào Ban kiểm tra của Hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự hỗ trợ tích cực của UBND quận, các phòng, ban ngành liên quan, tập thể cán bộ, hội viên Hội Người khuyết tật quận đã đoàn kết, năng động thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ II và các nhiệm vụ chính trị của UBND quận góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của nhà nước, xây dựng phong trào Hội ngày càng phát triển vững mạnh. 5 năm liền, Hội Người khuyết tật quận được Hội Người khuyết tật Thành phố tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các hoạt động Hội. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Người khuyết tật quận quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội; làm tốt việc chăm lo đời sống hội viên cả tinh thần và vật chất cho hội viên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật; tiếp tục làm chủ dự án vốn vay để giải quyết việc làm cho hội viên và phát triển kinh tế hộ gia đình người khuyết tật; vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm giúp đỡ cả vật chất và tinh thần đối với người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng xã hội. ...

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẬN CẦU GIẤY