ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội nghị tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng
Ngày đăng 29/09/2018 | 17:21  | View count: 416

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng… Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vừa là góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo trong nhân dân.

Được sự nhất trí của Quận ủy - HĐND - UBND quận Cầu Giấy về việc tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền cao điểm thực hiện GPMB đối với các Dự án trên địa bàn quận, ngày 29/9/2018, BTV Hội LHPN quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng nhằm tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ hội viên và nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của Dự án nắm chắc chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ, tự giác chấp hành và thực hiện kê khai tài sản, nhận tiền bồi thường; đồng thời, động viên nhân dân khắc phục những khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian.

Hội nghị đã thu hút 187 gia đình cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thuộc diện GPMB của Dự án đến dự và tham gia trao đổi, phản ánh về những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị trong việc thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiện đảm bảo cho di dời, tái định cư; Việc giải đáp thỏa đáng các chính sách tại hội nghị chắc chắn tạo được sự tin tưởng và đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó tạo thuận lợi cho việc vận động người dân có đất bị thu hồi thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện các chương trình, dự án kịp tiến độ.  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN