ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam phường Quan Hoa tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 20/10/2018 | 11:25  | View count: 877

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khóa VIII); Các văn bản hướng dẫn của Trung ương UBMTTQ Việt Nam về tổ chức đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Căn cứ Thông tri số 15- TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 205/KH- MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ thành phố Hà Nội về tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2019 - 2024); Thực hiện Thông tri số 09 ngày 04/7/2018 của Quận ủy Cầu Giấy; Ban Thường trực MTTQ Quận đã xây dựng kế hoạch số 52/KH-MTCG, ngày 04/7/2018 về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và Hướng dẫn số 30/HD-MTCG triển khai chỉ đạo MTTQ các phường tổ chức thực hiện.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Quan Hoa đang tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam phường (đơn vị Đại hội điểm) được diễn ra 1 ngày, chiều ngày 25/10 và sáng 26/10/2018. Tại Đại hội có 122 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại Hội nghị các Ban CTMT địa bàn và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ. Các nội dung Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng quy định. MTTQ phường đang tiến hành chuẩn bị các điều kiện để Đại hội MTTQ phường Quan Hoa được diễn ra thành công tốt đẹp tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến thời điểm này trên địa bàn 8 phường, Ban Thường trực MTTQ đã chỉ đạo 100% Ban CTMT kiện toàn, các đồng chí trưởng ban CTMT tham gia nhiệm kỳ 2019 - 2024 cơ bản nằm trong cấp ủy chi bộ; Các phường đã tổ chức Hội nghị điểm Ban CTMT đã có 213/235 = 90,64% Ban CTMT tổ chức Hội nghị, MTTQ các phường đang chuẩn bị các nội dung để tiến hành Đại hội theo đúng kế hoạch xong trong quý IV/2018.

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền phường; MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động từ phường đến địa bàn dân cư, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả,  gắn với việc phát động các phong trào thi đua, thông qua những công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi cụm dân cư, tổ dân phố, qua các Hội nghị của các Ban CTMT đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn các phường; Hưởng ứng tích cực phát động đợt thi đua cao điểm  của UBMTTQ quận tạo không khí thi đua chung chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY