ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chi hội CCB, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội TSVM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 18/10/2018 | 16:24  | View count: 821

Ngày 18/10/2018 tại Hội trường Quận ủy, Hội CCB quận tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chi hội CCB, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội TSVM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Đào Văn Quân, UVBCH TW Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Hà Nội; đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, các đại biểu đại diện các Ban của Thành Hội, các Ban Đảng Quận ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH, cơ quan Quân sự, Công an và các phòng, ban liên quan của Quận, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các phường và hơn 100 cán bộ, hội viên CCB tham dự. 

Đồng chí Trung tướng Đào Văn Quân, UVBCH TW Hội CCB Việt Nam,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Có 32 bài tham luận gửi tới hội nghị, 7 tham luận trình bày tại hội nghị đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của hội viên và tổ chức Hội CCB các cấp trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, xây dựng tổ chức Hội thực sự TSVM, tăng cường đoàn kết giúp đỡ hội viên, gia đình hội viên phát triển kinh tế và hoạt động tình nghĩa, nêu cao ý thức trách nhiệm của hội viên và tổ chức Hội trong việc phối hợp hoạt động với MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quân sự, công an, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; xây dựng hội TSVM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trung tướng Đào Văn Quân và đồng chí Phương Kiến Quốc đánh giá cao công tác chuẩn bị, kết quả hội nghị tọa đàm, các đồng chí đánh giá cao những ý kiến tham luận và khẳng định vai trò của cán bộ, hội viên CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, nhấn mạnh hơn ai hết mỗi  hội viên CCB hiểu rất rõ giá trị của “độc lập tự do” đã đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của hàng triệu đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt. Vì vậy, các cấp Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, tội phạm, các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Xứng đáng là chỗ dựa của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân.     

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN CẦU GIẤY