ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 23/10/2018 | 11:44  | View count: 617

Sáng nay ngày 23/10/2018 tại phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã về làm việc với MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn công tác do đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Tiếp đoàn về phía quận có các đồng chí: Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo các ban Đảng Quận uỷ; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ phường Quan Hoa; đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 10 phường Quan Hoa.

Đồng  chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo  kết quả công tác chuẩn bị Đại hội  tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam quận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ đối với các phường về công tác chuẩn bị Đại hội gồm: Công tác tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo cấp trên; việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đối với MTTQ các phường về công tác chuẩn bị đại hội. Dự kiến Đại hội MTTQ cấp quận diễn ra vào quý IV/2018. Các phường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, đến thời điểm này đã có 217/235 ban tổ chức xong Hội nghị và 100% Ban CTMT đã kiện toàn; trong đó 216/235 trưởng ban là đảng viên, 176/235 tham gia là cấp ủy viên chi bộ. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ phường Quan Hoa và đại diện Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 10 phường Quan Hoa báo cáo quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và việc tổ chức các nội dung tại hội nghị Ban công tác Mặt trận. Hội nghị đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về: Công tác nhân sự, công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; công tác tuyên truyền về Đại hội…

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội  đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn; công tác chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ của các ban Đảng Quận uỷ, các tổ chức thành viên trong tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp cần hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội ngắn gọn, xúc tích hơn; chuẩn bị đầy đủ các văn bản khác liên quan đến công tác Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; xây dựng chương trình Đại hội, phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ Đại hội; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ các cấp; các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn quận.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY