ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 11/01/2019 | 21:55  | View count: 342

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khóa VIII); Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2019-2024), Thông tri số 09 - TT/QU ngày 04/7/2018 của Quận ủy Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019-2024; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã xây dựng Kế hoạch số 52/KH-MTCG, ngày 04/7/2018 về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và Hướng dẫn số 30/HD-MTCG ngày 04/7/2018 của MTTQ quận về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được triển khai chỉ đạo MTTQ các phường tổ chức thực hiện.

Các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận địa bàn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, 235/235 Ban đã kiện toàn và tổ chức Hội nghị đảm bảo các nội dung theo quy định; trong đó 216/235 trưởng ban công tác mặt trận địa bàn là đảng viên, 176/235 là cấp ủy viên chi bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quan Hoa tổ chức Đại hội điểm vào ngày 25 và 26/10/2018. Đến ngày 19/12/2018, đã có 7 phường hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Đại hội các phường đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019-2024, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2014-2019, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ phường và quận. Đã hiệp thương cử nhân sự tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng; Ủy ban MTTQ các phường đã họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, các chức danh chủ chốt của MTTQ các phưởng đảm bảo theo đúng quy định về tiêu chuẩn, độ tuổi. Tại Đại hội các phường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tặng giấy khen và thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, với tổng số tiền 52.500.000đ được trích trong ngân sách tự chủ của MTTQ quận năm 2018. Còn lại phường Nghĩa Đô sẽ tổ chức  Đại hội MTTQ cấp phường theo kế hoạch đề ra.

Trong dịp diễn ra Đại hội cấp phường, MTTQ quận đã chỉ đạo và triển khai tới các phường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018); Tại Ngày hội của một số phường được tổ chức với các nội dung: cờ tướng, bóng bàn đơn nam, liên hoan văn nghệ và tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết thu hút đông đảo nhân dân tham gia tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong cộng đồng dân cư.

Phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các Ban công tác Mặt trận tiếp tục hoàn thành tốt các đợt thi đua, các công trình, mô hình phần việc đã đăng ký chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019-2024 tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đại hội MTTQ quận Cầu Giấy sẽ được tổ chức Đại hội điểm của Thành phố Hà Nội vào đầu tháng 3/2019.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY