ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Quận Cầu Giấy chung tay ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 16:50  | View count: 222

Thực hiện Công văn số 3550-CV/VPTU ngày 20/02/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019. Công văn số 711-CV/QU ngày 22/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn quận. Kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2019 của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân quận Cầu Giấy hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận tích cực tham gia hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả, phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các phường thuộc Quận tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Với mức vận động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập…Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

Trên cơ sở kết quả vận động của năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam quận đã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu với Thành phố là 2,5 tỷ và  triển khai phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ tính đến thời điểm ngày 12/3/2019, đã có 31/90 (So với số đơn vị nộp năm 2018) đơn vị nộp lên MTTQ quận với tổng số tiền là 950.442.000đ. 

 1. 1.

Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu

96,150,000

 1. 2.

Nhân dân phường Dịch Vọng

66,200,000

 1. 3.

Nhân dân phường Mai Dịch

28,160,000

 1. 4.

Nhân dân phường Quan Hoa

40,275,000

 1. 5.

Nhân dân phường Trung Hòa

321,000,000

 1. 6.

Nhân dân phường Nghĩa Đô

73,000,000

 1. 7.

Nhân dân phường Yên Hòa

150,000,000

 1. 8.

Nhân dân phường Nghĩa Tân

57,850,000

 1. 9.

Hội Người mù quận

3,080,000

 1. 10.

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận

5,000,000

 1. 11.

Trường MN Quan Hoa

1,000,000

 1. 12.

Công ty CP tập đoàn MV

5,000,000

 1. 13.

Công ty TNHH Hino Systech VN

300,000

 1. 14.

Trường Tiểu học Trung Hòa

2,700,000

 1. 15.

Trường MN Trung Hòa

1,020,000

 1. 16.

Cơ quan Dân - Đảng quận

20,508,000

 1. 17.

Công đoàn Cơ quan UBND quận

43,767,000

 1. 18.

Công ty CP DV TM Thiên Nga (CK)

180,000

 1. 19.

Công ty TNHH Ominsu Việt Nam (CK)

3,000,000

 1. 20.

Trường THCS Dịch Vọng Hậu (CK)

1,950,000

 1. 21.

Công ty TNHH VMD (CK)

300,000

 1. 22.

Trường Tiểu học Nam Trung Yên

2,060,000

 1. 23.

Trường Tiểu học Nghĩa Đô

2,000,000

 1. 24.

Chi cục thuế quận

10,000,000

 1. 25.

Trường Tiểu học Quan Hoa

920,000

 1. 26.

Trường Tiểu học Mai Dịch

3,000,000

 1. 27.

Trường THCS Lê Quý Đôn

2,100,000

 1. 28.

Trường Tiểu học Dịch Vọng B

3,000,000

 1. 29.

Chi cục thi hành án dân sự quận

3,422,000

 1. 30.

Bảo hiểm xã hội quận

1,500,000

 1. 31.

Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc Việt Nam

2,000,000

 

Cộng

950,442,000

Để thực hiện kịp thời kế hoạch phát động của Thành phố, MTTQ Quận kêu gọi các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn quận hoàn thành theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY