ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 16:35  | View count: 109

 

Sáng ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy  tổ chức hội nghị  Ủy ban MTTQ quận lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019 với các nội dung: báo cáo các nội dung chuẩn bị Đại hội, thống nhất Chương trình Đại hội,  danh sách nhân sự Ủy viên UB MTTQ Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024, phân công các thành viên trong các tổ phục vụ Đại hội và triển khai công tác tuyên truyền trực quan Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Phương Kiến Quốc - Phó bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận - Chủ trì Hội nghị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đông đủ các vị UV UBMTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Các đồng chí Uỷ viên UB MTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019 dự Hội nghị lần thứ 15

Đại hội MTTQ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được diễn ra trong hai ngày 21,22/3/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Các nội dung tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu sẽ được treo tại các trục đường chính trong ngày 17/3/2019. Tại hội nghị Đồng chí Phương Kiến Quốc đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được Ban Thường trực MTTQ quận triển khai khẩn trương, đồng bộ, các nội dung liên quan đến Đại hội cơ bản đã xong; đồng chí cũng đề nghị các vị ủy viên Ủy ban MTTQ quận nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong từng lĩnh vực công tác của mỗi vị, đoàn kết, phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - PBT Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ 2014-2019; đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên UB MTTQ quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xác định rõ mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam Quận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới và phối hợp với Ban Thường trực MTTQ quận tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY