ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Quận Cầu Giấy đã hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 15:06  | View count: 303

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 252/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 11/01/2019 của UBND - UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 16/01/2019 của UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy về việc tổ chức “Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”.

Tính đến ngày 15/3/2019, 285/285 tổ dân phố trên địa bàn quận tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019; đảm bảo 100% các tổ dân phố tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng tiến độ kế hoạch quận và Thành phố đề ra (xong trước 15/3/2019). Và đến ngày 03/4/2019, phường Mai Dịch là đơn vị cuối cùng tổ chức xong Hội nghị tại phường. 8/8 phường trên toàn quận tổ chức xong Hội nghị.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phường Nghĩa Đô

Tại hội nghị đại biểu nhân dân ở các tổ dân phố, đã có 25.503 đại biểu đến dự, phát huy dân chủ, sôi nổi đã có 1.123 ý kiến phát biểu thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, tham gia giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường và một số vấn đề tồn tại ở khu dân cư như việc tổng vệ sinh hàng tuần không duy trì thường xuyên, tình trạng thả chó rông ra đường, lấn chiếm đất công, xây bục bệ, mái che, mái vẩy, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở khu dân cư, vấn đề an toàn thực phẩm, việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đưa vào phương hướng để phấn đấu khắc phục. Tại hội nghị, đại biểu nhân dân cấp phường, đã có 32 ý kiến đại biểu dự hội nghị phát biểu đánh giá kết quả đạt được năm 2018 và bàn biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế các nội dung còn tồn tại để nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội; trật tự an toàn xã hội tại địa phương năm 2019 xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, những nội dung cụ thể bức xúc cần tập trung giải quyết tại địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bàn tiêu chí về việc tang văn minh tiến bộ, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá gắn với xây dựng phường văn minh đô thị.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY