ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

LĐLĐ quận Cầu Giấy: Chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động
Ngày đăng 31/05/2019 | 09:24  | View count: 218

Với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, Tháng Công nhân năm 2019 được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt công tác chăm lo đến đời sống, việc làm người lao động với tinh thần “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên” nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Mỗi công đoàn cơ sở-Một lợi ích đoàn viên”

Với tinh thần “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã đề nghị mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động; huy động các nguồn lực xã hội, nhất là của doanh nghiệp để trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động.

Hưởng ứng phát động Tháng Công nhân năm 2019, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, trong Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người lao động như Lễ Phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, tổ chức Lễ Báo cáo “Biểu dương công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2018; tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động. Các cấp công đoàn quận đã chủ động đề xuất và phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, góp phần ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quận Cầu giấy cũng tích cực giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo nội quy lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho CNVCLĐ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và công tác xã hội được các cấp Công đoàn quận tích cực tham gia. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động Công đoàn theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động.Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác với 06 đối tác là các đơn vị, doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hà thuộc Công ty TNHH PTCN y học Vĩnh Hà, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên; thông qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy thăm và tặng quà Công ty Cổ phần Diligo Holdings

Tập trung các giải pháp nâng cao đời sống người lao động

“Tháng Công nhân” hàng năm được các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong công nhân lao động.

Nhiều hoạt động mới được triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức Công đoàn đã được các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và CNVCLĐ đánh giá cao như: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”... Các cấp Công đoàn đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ như: Đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao  góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong CNVCLĐ.Các cấp công đoàn cơ sở cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính”…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động “Tháng Công nhân”, phát triển các hoạt động tại doanh nghiệp, vừa chăm lo tốt hơn quyền lợi của người lao động, vừa thúc đẩy sự tiến bộ của người lao động để khẳng định vai trò tích cực của người lao động trong xây dựng, phát triển đơn vị, tạo sự đồng thuận cao của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực đoàn viên công đoàn, như: Chương trình “Tết Sum vầy”, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên, triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác, chủ động tìm kiếm đối tác với sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại lợi ích tốt hơn để đoàn viên, người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN