ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam: “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - NIỀM TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG"
Ngày đăng 25/07/2019 | 10:29  | View count: 39

Trong tháng 7/2019, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn.

Một là , tổ chức trao quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 03 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai là, tổ chức tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 28/7/2019.

Ba là, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng “90 công trình, sản phẩm, phần việc” tiêu biểu, trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Bốn là, tổ chức gặp mặt, giao lưu đội ngũ cán bộ công đoàn quận Cầu Giấy qua các thời kỳ.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong thời gian qua, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, các Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh tổ chức ký kết, giao ước với các chỉ tiêu thi đua cho phù hợp, phấn đấu mỗi cấp Công đoàn cơ sở đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực doanh nghiệp với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống Công đoàn. Đổi mới, cụ thể các tiêu chí thi đua để so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, tạo động lực thực sự trong thi đua, khen thưởng.

Trong thời gian quan, Liên đoàn Lao động quận cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao tặng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đoàn viên, người lao động.

Có thể thấy rằng, hoạt động Công đoàn trong thời gian vừa qua đã đang đi đúng hướng và ngày càng tạo được niềm tin cho người lao động. Rất nhiều nơi, công nhân đã coi Công đoàn là nơi bày tỏ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống. Để có được niềm tin ấy, tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN