ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam: “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - NIỀM TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG"
Ngày đăng 25/07/2019 | 10:29  | View count: 136

Trong tháng 7/2019, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn.

Một là , tổ chức trao quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 03 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai là, tổ chức tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 28/7/2019.

Ba là, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng “90 công trình, sản phẩm, phần việc” tiêu biểu, trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Bốn là, tổ chức gặp mặt, giao lưu đội ngũ cán bộ công đoàn quận Cầu Giấy qua các thời kỳ.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong thời gian qua, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đ