ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy họp đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 08:59  | View count: 273

Chiều ngày 20/8/2019, tại phòng họp MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 17/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/8/2019 về việc thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy và triển khai Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 15/8/2019 của Ban Thường trực MTTQ Quận về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận Cầu Giấy năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ quận, các đồng chí thành viên đoàn giám sát và các đồng chí là Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng, Mai Dịch, Quan Hoa; đại diện đội quản ký TTXD đô thị quận.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội Nghị

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện chương trình 04/CTr-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 21/01/2019 giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy về phối hợp công tác năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-MTCG ngày 16/01/2019 của Ủy ban MTTQ quận về giám sát, phản biện xã hội năm 2019, nhằm nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong quận, việc giám sát của MTTQ lần này được triển khai để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thông qua giám sát, phát hiện hạn chế, vi phạm (nếu có) kiến nghị với các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Sau khi công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch giám sát, đã có 06 ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo các phường thống nhất phương thức thực hiện để cuộc giám sát đạt được kết quả tốt. Sau các ý kiến của các thành viên,  đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã có kết luận phân công cụ thể đối với các thành viên trong đoàn giám sát và đề nghị thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định nhằm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận trong sạch, vững mạnh.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY