ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội nghị tham gia góp ý và phản biện xã hội vào dự thảo Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2022 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2019
Ngày đăng 27/11/2019 | 15:30  | View count: 172

Sáng 27/11/2019, Tại hội trường trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT - XH quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị tham gia góp ý và phản biện xã hội vào dự thảo Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận giai đoạn 2020 - 2022 và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QP-AN) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của quận.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Chiến - UVTV - Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Trần Việt Hà - UVTV - PCT UBND quận; Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban thuộc Quận, thành viên 2 ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Chủ tịch, MTTQ các phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Giám sát đầu tư của cộng động và 40 đồng chí là Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn .

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe trình bày hai văn bản dự thảo, các vị đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận với 10 ý kiến phát biểu trực tiếp và 4 ý kiến gửi bằng văn bản góp ý, phản biện. Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Đề án về một số vấn đề về thực trạng, kết quả, mục tiêu công tác tuyên truyền, vận động phòng chống sốt xuất huyết; căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; mục tiêu và những giải pháp chủ yếu trong thực hiện Đề án; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị …  đối với dự thảo Báo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QP-AN) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của quận, các ý kiến đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu đầy đủ, chặt chẽ, các tiểu mục rõ ràng, logic, đa số các nội dung, số liệu tổng hợp phân tích hợp lý, khoa học, có tính thuyết phục, định hướng phát triển cụ thể cho Quận không chỉ cho năm 2019 mà còn là nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Việt Hà - UVTV - PCT UBND quận phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng UBND Quận cần bổ sung và làm rõ hơn một số chỉ tiêu KT-XH năm 2019 về tốc độ gia tăng giá trị sản xuất, chỉ tiêu giao cụ thể từng ngành. Đặc biệt, UBND Quận cần nêu rõ hơn những giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2020 và bổ sung làm rõ về nguyên nhân những việc chưa đạt được như thu chi Ngân sách, như việc gắn biển số nhà trong báo cáo đánh giá tỷ lệ đạt cao nhưng cũng có phường không đạt, thực trạng quản lý nhà chung cư…..Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị UBND Quận cần quan tâm hơn tới các kiến nghị cử tri, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc như: xây dựng nhà họp tổ 8, dự án nhà bia tưởng niệm liệt sĩ giai đoạn 2 phường Quan Hoa; quản lý nhà chung cư, phí bảo trì 2%…

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, ông Trần Việt Hà - UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 của Quận. Tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện vào Đề án của các đại biểu dự hội nghị, UBND quận nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022”, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng như các ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản để UBND Quận kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND Quận./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN