ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Kết quả ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020 tính đến ngày 19/3/2020
Ngày đăng 19/03/2020 | 17:09  | View count: 375

Thực hiện Công văn số 1034-CV/QU ngày 28/02/2020 của Quận ủy Cầu Giấy về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn quận. Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 12/02/2020 của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

Với mức vận động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập…Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

Tính đến thời điểm ngày 19/3/2020, đã có 35/105 (đơn vị ủng hộ năm 2019) nộp lên MTTQ quận với tổng số tiền là 977.418.000đ (số tiền này đã chuyển lên MTTQ Thành phố Hà Nội). Cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số tiền ủng hộ

1

Nhân dân phường Mai Dịch

166,702,000

2

Trường MN Yên Hòa

4,800,000

3

Trường Tiểu học Yên Hòa

12,140,000

4

Cơ quan UBND quận

69,100,000

5

Hội chữ thập đỏ quận

890,000

6

Nhân dân phường Quan Hoa

38,800,000

7

Nhân dân phường Nghĩa Tân

100,860,000

8

Nhân dân phường Nghĩa Đô

60,000,000

9

Nhân dân phường Yên Hòa

110,000,000

10

Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu

40,000,000

11

Nhân dân phường Trung Hòa

198,200,000

12

Nhân dân phường Dịch Vọng

32,575,000

13

Chi cục thuế

42,635,000

14

Thi hành án dân sự quận

3,973,000

15

Hội Cựu TNXP

7,000,000

16

Hội người mù

500,000

17

Trường MN Kid by Nature

500,000

18

Trường TH Nghĩa Tân

4,900,000

19

Trường TH Dịch Vọng A

18,417,000

20

Trường MN Hoa Hồng

4,900,000

21

Trường MN + Tiểu học Thăng Long Kidmart

4,000,000

22

Trường MN Hoa Linh babyhome

500,000

23

Trường Tiểu học Jean Piaget

1,000,000

24

Trường MN Mai Dịch

3,850,000

25

Trường Tiểu học Nam Trung Yên

12,200,000

26

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

2,000,000

27

Trường Tiểu học, THCS FPT Cầu Giấy

2,000,000

28

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu

3,000,000

29

Trường Quốc tế Global

6,406,000

30

Trường MN Quan Hoa

1,500,000

31

Trường Tiểu học Archimedesacademy

5,000,000

32

Trường Tiều học Mai Dịch

10,570,000

33

Trường MN Liễu Giai - Cầu Giấy

500,000

34

Trường MN Ánh Sao

3,000,000

35

Trường Tiểu học Quan Hoa

5,000,000

 

Cộng

977,418,000

Để đảm bảo đúng thời gian, tiến độ kế hoạch phát động của Thành phố (đến ngày 31/3/2020), MTTQ Quận kêu gọi các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và các phường trên địa bàn Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn quận hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra./.

ỦY BAN MTTTQ QUẬN CẦU GIẤY