ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Bàn giao kinh phí thực hiện công trình "Mái ấm tình thương" năm 2020
Ngày đăng 20/05/2020 | 15:05  | View count: 78

Thực hiện nội dung kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020 của Hội LHPN Hà Nội, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ sở vận động cán bộ hội viên ủng hộ kinh phí thực hiện công trình “Mái ấm tình thương”, đồng thời chỉ đạo 12/12 cơ sở Hội tiến hành rà soát được 04 hộ gia đình cán bộ hội viên thuộc diện cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về vốn và có nhu cầu sửa chữa nhà cửa do bị xuống cấp để có kế hoạch giúp đỡ.

Ngày 20/5/2020, Hội LHPN Quận đã phối hợp với Đảng ủy - UBND cùng Hội LHPN các phường Quan Hoa, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Dịch Vọng tiến hành bàn giao 120 triệu đồng để sửa chữa nhà cho gia đình bà Vũ Thị Chính - hội viên chi hội phụ nữ số 8 thuộc Hội LHPN phường Quan Hoa, gia đình bà Nguyễn Thị Mai - hội viên chi hội phụ nữ số 14 thuộc Hội LHPN phường Nghĩa Đô, gia đình bà Bùi Thanh Hồng - hội viên chi hội phụ nữ số 01 thuộc Hội LHPN phường Yên Hòa và gia đình bà Thái Thị Hương - hội viên chi hội phụ nữ số 03 thuộc Hội LHPN phường Dịch Vọng.

Đồng chí Nguyễn Kim Lê - Phó Chủ tịch Hội LHPN quận trao kinh phí sửa nhà cho các hộ gia đình

Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực, được Hội phụ nữ từ quận đến cơ sở thực hiện có hiệu quả trong những năm vừa qua; đặc biệt sẽ là kết quả thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

HỘI LHPN QUẬN