ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Ban trị sự Phật giáo quận Cầu Giấy tổng kết công tác Phật sự năm 2020
Ngày đăng 11/01/2021 | 16:39  | View count: 59

Sáng ngày 11/01/2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) quận Cầu Giấy tổng kết công tác Phật sự năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thanh Tùng - Trưởng ban Trị sự GHPG Quận Cầu Giấy; đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV - PCT UBND quận; đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Ban Dận vận, Ban Tuyên giáo Quận ủy; các phòng, ngành, MTTQ quận, phường; các tăng, ni trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, Ban trị sự Phật giáo đã báo cáo một số nét cơ bản trong hoạt động của năm 2020. Căn cứ Hiến chương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội, Ban trị sự Phật giáo Quận luôn động viên, hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như Hiến chương của Giáo hội. Hướng dẫn bà con Phật tử thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đề cao chính tín, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan không đúng với giáo lý đạo Phật. Làm tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản của dân tộc, trong đó có văn hóa, di sản Phật giáo, trùng tu, tôn tạo chùa cảnh. Đặc biệt là Tăng, ni trên địa bàn quận luôn quan tâm và nhiệt tình tham gia ủng hộ vào các quỹ từ thiện như: Quỹ vì người nghèo trợ cấp nuôi đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, quỹ chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ người tàn tật, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, cứu trợ và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.... với số tiền trên 30 triệu đồng. Phát huy tinh thần "Phụng đạo yêu nước - Hộ quốc an dân", Tăng ni, Phật tử quận đã tích cực tham gia phong trào yêu nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân địa phương xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, tổ dân phố văn hóa, khu phố văn minh, chùa cảnh gương mẫu tinh tiến, tích cực tham gia cuộc vận động thực hiện quy ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV - Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận những kết quả đạt được của công tác Phật sự năm 2020, đồng thời đề nghị Ban Trị sự Phật giáo Quận thực hiện một số nhiệm vụ công tác Phật sự năm 2021, cụ thể: Chú trọng công tác tăng sự, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đạo Phật để duy trì sự phát triển và giữ gìn sự trang nghiêm của Giáo hội, tiếp tục sự nghiệp truyền trì mạng mạch của Phật pháp, phụng sự dân tộc; tăng cường công tác đào tạo các thế hệ tăng ni qua các khóa “An cư kết hạ” hàng năm để tăng ni các trụ xứ được thúc liễm thân tâm, trau dồi “Giới - Định - Tuệ”, tiếp tục nêu cao ngọn đuốc giáo hóa của Phật tổ nhằm kế tiếp “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh”, phù hợp với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, hướng dẫn Phật tử tham gia sinh hoạt theo nghi lễ đạo Phật, đảm bảo chính pháp, không rườm rà tốn kém, không ảnh hưởng tới lao động sản xuất tại địa phương; sống lương thiện, xa lìa cái ác, phát huy chánh tín, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, gìn giữ thuần phong mỹ tục, làm tròn trách nhiệm công dân, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, vận động tăng ni, tín đồ Phật tử với tinh thần “Từ bi - Hỷ xả, Vô ngã - Vị tha” của Phật tổ, tích cực tham gia các hoạt động yêu nước và từ thiện xã hội góp phần cùng toàn dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các tăng, ni Trụ trì, Ban hộ tự các Chùa phối hợp và có quan hệ tốt với chính quyền cơ sở làm tốt công tác an ninh tôn giáo, bảo vệ tài sản cơ sở thờ tự, không để xảy ra mất cắp tượng và các tài sản khác; Ban Trị sự Phật giáo quận chủ động, tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ quận đến cơ sở để quản lý tốt hoạt động của đội ngũ giới tu hành trên địa bàn quận; đặc biệt là chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Cầu Giấy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành công tốt đẹp./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY