ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội người mù quận Cầu Giấy tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về luật bầu cử và luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Ngày đăng 07/01/2021 | 15:04  | View count: 145

Ngày 07/01/2021, Hội người mù quận Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 4 tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật bầu cử và luật phòng chống tác hại rượu, bia.

Tham dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có luật sư Nguyễn Văn Thái – Luật sư thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý chi nhánh số 4 cùng gần 70 cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Thái đã giới thiệu chi tiết các nội dung cơ bản của hai bộ luật, đặc biệt là Luật Phòng chống tác hại rượu, bia. Theo luật sư Nguyễn Văn Thái, trong Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đã quy định cụ thể về độ tuổi không được buôn bán, sử dụng rượu, bia; các hành vi bị cấm và mức xử phạt cụ thể cho từng trường hợp vi phạm. Những điều này rất gần gũi và thiết thực với đời sống của tất cả hội viên.

Việc tuyên truyền, phổ biến 02 bộ luật này đã giúp cho hội viên Hội Người mù quận có thêm kiến thức về luật pháp, rồi chính những hội viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân của mình để từ đó chấp hành tốt hơn các chính sách, quy định của Nhà nước.

HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN CẦU GIẤY