ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND Quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/02/2021 | 08:54  | View count: 181

Chiều ngày 03/2/2021, tại trụ sở MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Cầu Giấy đã tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự có các ông (bà): Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận; Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận; Lương Mậu Hùng - QUV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận; Ban thường trực MTTQ quận; 18 ông, bà đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ quận.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị

Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND quận báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND Quận được bầu là 35 người, số giới thiệu để  hiệp thương ứng cử là 70 người được phân bổ cho các đơn vị theo cơ cấu: khối cơ quan đảng (4 người), HĐND chuyên trách (5 người), UBND (6 người), Mặt trận và các đoàn thể (11 người), đại diện Ban trị sự Tôn giáo (1 người), đại diện các cơ quan hành chính cấp dưới (khối phường) 16 người, lực lượng vũ trang (2 người), các ngành lĩnh vực (12 người) và thành phần kinh tế khác (13 người).

100% đại biểu tại Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất cao với dự kiến của Thường trực HĐND quận báo cáo tại Hội nghị. Theo quy định của Luật bầu cử, trong vòng 5 ngày, chậm nhất là ngày 22-2, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY