ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

MTTQ quận Cầu Giấy hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú và hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử
Ngày đăng 31/03/2021 | 19:55  | View count: 107

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;  Hướng dẫn số 19 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 31/3/2021, tại Trung tâm chính trị Quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú và hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - báo cáo viên; Nguyễn Thị Thanh - UVBTV -Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện ủy ban bầu cử quận; cùng các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ban thường trực MTTQ, trưởng ban CTMT, trưởng ban TTND 8 phường.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi những nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí cũng đề nghị lưu ý đối với  người ứng cử, cần rà soát lại lần nữa tất cả các thông tin trong đó đặc biệt là về chỗ ở hiện nay nếu có sai sót cần sớm làm các thủ tục điều chỉnh phù hợp theo quy định; với các Ban CTMT phối hợp với Tổ dân phố cần lưu ý mời cử tri đi dự ( nếu mời toàn thể ) và mời cử tri đại diện hộ gia đình ( nếu mời đại diện ) và lưu ý về thời gian tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú được chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo quy định.

Tính đến ngày 29/3/2021, MTTQ Quận đã tiếp nhận 96 hồ sơ ứng cử (37 đại biểu Q uốc hội , 15 đại biểu HĐND T hành phố ; 43 đại biểu HĐND quận, huyện bạn, các t ỉnh khác 3 đại biểu) và 37 người ứng cử đại biểu HĐND quận đang cư trú trên địa bàn quận tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND quận, huyện bạn, tỉnh khác. Quận Cầu Giấy phấn đấu, sẽ hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú trên địa bàn trước 11/4/2021 và hoàn thiện biên bản để kịp thời gửi về MTTQ nơi tổ chức hiệp thương trước ngày 13/4/2021.

UỶ BAN MTTQ QUẬN