ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên trong vận động bầu cử
Ngày đăng 07/05/2021 | 11:54  | View count: 342

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Thông tri số 13 ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam. Tính đến ngày 18/4, quận Cầu Giấy đã hoàn thành công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã lựa chọn, giới thiệu 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận để bầu 35 đại biểu. Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã bàn giao hồ sơ và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử quận.

 Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, MTTQ các cấp trong quận đã nghiêm túc quán triệt sâu sắc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, bám sát các quy định của luật để xác định rõ các nội dung, phần việc của công tác Mặt trận tham gia bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri

tại đơn vị bầu cử số 1 - phường Nghĩa Đô

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định, tỷ lệ người ứng cử là nữ, ngoài Đảng, trẻ tuổi đều đạt cao so với quy định. Đặc biệt, những người được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đều có chất lượng ngày càng cao. Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã ban hành kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2021-2026. Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND quận với tinh thần công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng; tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử với cử tri.

 

Từ ngày 29/4, quận triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tới UBND, Ủy ban Bầu cử, các ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, phường  và những ứng cử viên. Song song với đó Ủy ban bầu cử quận cũng tổ chức tập huấn cho những người ứng cử lần đầu về cách thức xây dựng và trình bày chương trình hành động trước hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ được tổ chức từ ngày 06/5 đến ngày 14/5. Theo hướng dẫn mỗi người ứng cử Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 3 cuộc tại đơn vị bầu cử Quận, ứng cử đại biểu HĐND thành phố 5 cuộc, ứng cử đại biểu HĐND cấp quận 3 cuộc tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Xong do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn quận được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 8 điểm cầu tại 8 phường; Hội nghị ứng cử đại biểu HĐND quận được tổ chức tại 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị 2 cuộc. MTTQ quận đã phối hợp với UBND các phường tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo các điều kiện công tác phòng dịch như: Phun khử khuẩn tại điểm tổ chức Hội nghị, đại biểu dự được đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữu khoảng cách và đeo khẩu trang. Ngoài ra, những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 còn vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, nhưng phải bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử. Đặc biệt, MTTQ quận sẽ tập trung giám sát việc vận động bầu cử của các ứng cử viên để bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Sau đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát trong ngày bầu cử 23/5.

Đảm bảo công tác phòng dịch

ỦY BAN MTTQ QUẬN