ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 27/04/2021 | 18:00  | View count: 166

Sáng ngày 27/4/2021, tại hội trường trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Chu Thị Tuyết Anh - QUV - Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UV BTV Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; các đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban TTND các phường.

Ủy ban Bầu cử quận đã có Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó, quận có 59 người ứng cử đại biểu HĐND quận tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của quận trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới làm cơ sở để các ứng cử viên viết chương trình hành động báo cáo trước hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BTV Quận  ủ y - Chủ tịch Ủy ban MTTQ V iệt Nam quận

 - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xú c cử tri

để người ứng cử vận động bầu cử 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đề nghị: liên quan đến thời gian vận động bầu cử, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp tài liệu tham khảo cho các ứng cử viên nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động. Ủy ban Bầu cử các phường rà soát kỹ lưỡng và tổ chức niêm yết danh sách các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chậm nhất vào ngày 03/5/2021. Trên cơ sở lịch thời gian tiếp xúc cử tri của Ban Thường trực MTTQ quận, đề nghị các phường quan tâm mời cử tri đủ các thành phần đi dự đảm bảo hội nghị thành công.

 

ỦY BAN MTTQ QUẬN ỦY