ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

MTTQ quận Cầu Giấy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các phường
Ngày đăng 07/05/2021 | 12:43  | View count: 439

Căn cứ Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 41 và Quyết định số 74 về việc thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND các phường, 89 Tổ bầu cử thuộc 10 đơn vị bầu cử quận Cầu Giấy từ ngày 27/4 đến ngày 06/5/2021.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch MTTQ quận

chủ trì giám sát tại phường Nghĩa Đô

Tại buổi giám sát, đại diện UBND các phường đã báo cáo về công tác niêm yết danh sách người ứng cử, tuyên truyền và tổ chức các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Các phường đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết theo quy định pháp luật, đảm bảo nơi niêm yết trang trọng; đồng thời tiếp tục phân công thành viên tổ công tác Bầu cử ứng trực tại các điểm niêm yết để đảm bảo an toàn tránh trường hợp các đối tượng quá khích làm ảnh hưởng đến công tác niêm yết. Các phường trên địa bàn quận cũng đã tích cực tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổ động trực quan, lưu động và tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, buổi sinh hoạt nói chuyện truyền thống, chuyên đề… Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn các phường được giữ vững, hiện chưa phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan đến triển khai, thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn các phường. Uỷ ban bầu cử các phường đã thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban đã phân công thường xuyên có người trực để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo về bầu cử trên địa bàn. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các phường cũng đã trao đổi với Đoàn giám sát những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bầu cử.

Đoàn kiểm tra, giám sát tại phường Nghĩa Tân

Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã kiểm tra, giám sát thực tế công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc Hội khoa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu. Qua giám sát thực tế, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền bầu cử, đặc biệt là công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Công tác niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đảm bảo đúng thời gian luật định. Phát biểu kết luận, các đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Các đơn vị bầu cử đã chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử. Các đồng chí Trưởng đoàn cũng lưu ý Ban chỉ đạo bầu cử của các phường cần tiếp tục tập trung, rà soát, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đảm bảo triển khai công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đúng luật, đúng thời gian, tiến độ. Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, nâng cao cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh với những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối phá hoại công tác bầu cử. Tiếp tục rà soát các điểm niêm yết danh người ứng cử thống nhất đúng theo quy cách, quy chuẩn theo quy định. Đặc biệt chú ý tại các điểm niêm yết danh sách người ứng cử phải đảm bảo trang trọng, thuận tiện cho cử tri và nhân dân trên địa bàn nắm bắt được thông tin đầy đủ, chính xác về các đại biểu ứng cử. Đồng thời các điểm niêm yết danh sách người ứng cử cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự và có biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, chính quyền, MTTQ các phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tới quần chúng nhân dân trên địa bàn để có được sự ủng hộ, nhất trí cao.

ỦY BAN MTTQ QUẬN