ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội LHPN quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
Ngày đăng 08/10/2021 | 16:22  | View count: 45

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ quận ủy Cầu Giấy về việc tổ chức tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2021, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Hội, đặc biệt là đối với những nhân sự mới lần đầu tham gia công tác Hội những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tập hợp thu hút phát triển hội viên thông qua các phong trào phụ nữ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại cơ sở; hướng các hoạt động về cơ sở với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở trong thời gian tới.

Để đảm bảo nghiêm túc việc thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  Hội LHPN quận phối hợp Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting.

Đồng chí Nguyễn Kim Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Trung tâm Chính trị quận

tham dự khai mạc lớp tập huấn

Trong 02 ngày 07 - 08/10/2021, 250 học viên là cán bộ chủ chốt Hội LHPN cơ sở trên địa quận được nghiên cứu 4 chuyên đề, cụ thể: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên phụ nữ”; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong các cấp Hội phụ nữ quận Cầu Giấy.

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn bằng hình thức Zoom Meeting

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, nhất là các cán bộ mới tham gia hoạt động Hội có cơ hội nâng cao nhận thức những vấn đề cơ bản của công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới; những kỹ năng, nghiệp vụ của công tác Hội và phòng trào phụ nữ hiện nay.

HỘI LHPN QUẬN