ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Quận Cầu Giấy tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), biểu dương khen thưởng các gương điển hình trong công tác Mặt trận
Ngày đăng 17/11/2021 | 16:21  | View count: 58

Sáng ngày 17/11/2021, tại Hội trường Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); Tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021; Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; Biểu dương khen thưởng 95 cá nhân gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động mặt trận.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực - Chủ tịch HĐND Quận; Trần Việt Hà - UVTV Quận ủy - Phó chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, Thường Trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo UB MTTQ VN quận qua các thời kỳ, Ban thường trực UB MTTQ quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ các phường. Và đặc biệt sự có mặt của 9 đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và 95 cá nhân gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động Mặt trận năm 2021.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV - Bí thư Quận ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã có bài diễn văn kỷ niệm ôn lại 91 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Nhìn lại một năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy và các tổ chức thành viên đã bám sát nghị quyết của Quận ủy và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, tham gia phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và của từng đơn vị. Các tầng lớp nhân dân trong quận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế, xã hội, An ninh quốc phòng của quận. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung, nhưng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận và nhân dân trong toàn quận đã đồng lòng cùng cấp ủy Đảng và Chính quyền tham gia phòng, chống dịch. Chủ động triển khai những nội dung hoạt động mũi nhọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng về cơ cở và đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đời sống Nhân dân trên địa bàn quận mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn ổn định, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tổ chức vận động và hỗ trợ kịp thời người dân trên địa bàn quận gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong Nhân dân; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Ghi nhận thành tích của các cá nhân, nhân dịp này Quận có 9 đồng chí được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Quận đã khen thưởng biểu dương 95 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động mặt trận năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng ban Tổ chức UB MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV -

Bí thư Quận ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV - Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đạt được. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận đã triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt là những hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, công tác đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 đạt kết quả cao. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận. Tích cực, chủ động có nhiều hình thức tổ chức, tuyên truyền giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Thủ đô và cảu quận, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương. MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. MTTQ các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận năm 2022. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tổng hợp ý kiến và kiến nghị của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Chủ động, sáng tạo, đưa nội dung các phong trào thi đua vào thực tiễn cuộc sống góp phần xây dựng quận Cầu Giấy văn minh, giàu đẹp.

ỦY BAN MTTQ QUẬN