ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Các cấp Hội phụ nữ quận Cầu Giấy tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Ngày đăng 29/11/2021 | 16:12  | View count: 65

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-BTV ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN quận đã xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 đến các cấp Hội nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền về Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới gắn liền với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các cơ sở Hội.

Hội LHPN phường Quan Hoa tổ chức tuyên truyền về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ Hội

Bên cạnh đó, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; Thực hiện công văn số 1232/UBND-TP ngày 11/10/2021 của UBND quận Cầu Giấy về việc phát động viết bài phát hiện gương điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; BTV Hội LHPN quận đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia viết 261 bài dự thi đảm bảo chất lượng. Các bài viết đều phản ánh về người thật, việc thật, không hư cấu; đồng thời đều có hiệu quả cao trong tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19của quận, phường.

Cũng trong dịp này, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bình đẳng giới lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại chi hội, tổ, CLB thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên trong gia đình và trẻ em; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề:  “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” nhằm thu hút sự quan tâm, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong gia đình. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hãy để thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” là phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

HỘI LHPN QUẬN CẦU GIẤY