ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022
Ngày đăng 26/01/2022 | 15:04  | View count: 75

 

Sáng ngày 26/01/2022, tại Hội trường trụ sở UBND quận, HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021; Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022. Vì điều kiện tình hình diễn biến phức tạp của dịch, nên Hội nghị được thực hiện trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 9 điểm cầu.

Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa - TUV - Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thanh - UVTV Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ quận; Lãnh đạo ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; Chánh VP Quận ủy, Chánh VP HĐND-UBND quận; trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng các hội, đoàn thể CT-XH quận; Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ phường và đại biểu HĐND quận tại các phường, trưởng các đoàn thể CT-XH phường.

Năm 2021, là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025; Năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của Nhân dân của cả nước nói chung, quận Cầu Giấy nói riêng; Trong bối cảnh đó,với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy, hoạt động phối hợp của HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục được nâng cao theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quận. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt 9/14 chỉ tiêu được giao (trong đó 13 chỉ tiêu Thành phố giao, Quận giao thêm 01 chỉ tiêu). Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng. Công tác quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; vệ sinh môi trường được duy trì; kỷ cương hành chính tiếp tục được củng cố; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, Quận tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu Thành phố thi vào lớp 10 năm thứ 13 liên tiếp; Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được chăm lo; an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Cùng với đó, công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát giữa HĐND, Ủy ban MTTQ quận với UBND quận và các cơ quan chức năng ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Quận. Phương thức giám sát tiếp tục được chú trọng theo hướng thiết thực, đổi mới: tập trung giám sát, khảo sát trực tiếp tại các cơ sở, giảm số lượng đầu mối giám sát tại các đơn vị cơ sở, kết hợp, tăng cường giám sát qua báo cáo... Qua giám sát đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc để trao đổi với UBND quận thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã phối hợp tổ chức 7 đoàn giám sát độc lập; Giám sát đầu tư của cộng đồng: Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 53 công trình; Có 03 công trình, dự án sai phạm; 03 công trình, dự án sai phạm đã được khắc phục. Phối hợp giám sát 196 cuộc trong đó lĩnh vực trật tự xây dựng 80 vụ, thực hiện QCDC ở cơ sở 75 vụ, quản lý đất đai 15 vụ, lĩnh vực khác 26 vụ. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Quận đã tổ chức 18 Hội nghị phản biện xã hội, 78 cuộc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2021. MTTQ các cấp quận phối hợp với chính quyền đã tiếp 133 lượt công dân, nhận 82 đơn (quận: 6 đơn, phường: 76 đơn), trong đó đơn tố cáo: 4 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 78 đơn. Các đơn đủ điều kiện đã được xem xét và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Thường trực HĐND– UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 202 2

Tại hội nghị, Thường trực HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 với các nội dung gồm: Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI. Triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo 06 Chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ; 05 Kế hoạch thực hiện các Chương trình công tác của Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đóng góp các thành tích thiết thực vào phong trào thi đua chung của toàn quận hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận (01/9/1997 - 01/9/2022).

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Thị Phương Hoa -TUV - Bí thư Quận ủy đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ quận năm 2021 và coi chương trình phối hợp công tác năm 2022 là nền tảng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận năm 2022. Đồng chí cũng mong muốn có được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Thường trực HĐND quận sự vào cuộc tích cực của MTTQ quận để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN