ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tập huấn Công tác thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022
Ngày đăng 07/04/2022 | 08:07  | View count: 83

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 và Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Chiều ngày 06/4/2022, tại Trung tâm Chính trị Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm chính trị Quận mở lớp tập huấn công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.

Tới dự khai mạc lớp tập huấn, có đồng chí Phan Văn Vượng - Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời là báo cáo viên cho lớp tập huấn; đại biểu quận Cầu Giấy có đồng chí Nguyễn Thị Thanh UVTV -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận. Tham gia lớp tập huấn có 150 đại biểu là Ban thường trực Ủy ban MTTQ các phường, thành viên Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 8 phường. Trong quá trình tham gia tập huấn, các đại biểu dự đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phan Văn Vượng - Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - báo cáo viên

trao đổi những nội dung về hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt tới học viên những nội dung quan trọng của công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng về phương pháp, kỹ năng triển khai và thực hiện có hiệu quả trong công tác giám sát trên địa bàn. Sau những nội dung cơ bản, các bác dự lớp tập huấn cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đã được báo cáo viên trao đổi. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp của quận có thêm những thông tin, kỹ năng và nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

ỦY BAN MTTQ QUẬN