ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS trong tình hình mới
Ngày đăng 23/04/2022 | 16:45  | View count: 65

Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực Nhà nước. Hơn 100 đồng chí là Chủ tịch CĐCS đã tham gia lớp tập huấn.

Thạc sĩ Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm báo cáo viên lớp tập huấn

 

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” và Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2022.

Trong 1 ngày, các học viên đã được Thạc sĩ Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố Tạ Văn Dưỡng truyền đạt các nội dung hết sức bổ ích: Cơ hội, thách thức và hoạt động của Chủ tịch CĐCS trong tình hình mới; Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; Quy trình về giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động.

Tại lớp tập huấn, các học viên trao đổi rất sôi nổi

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, đây là vấn đề rất thời sự, có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong tình hình mới khi sắp tới tổ chức đại diện người lao động được thành lập song hành cùng Công đoàn Việt Nam, đòi hỏi cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, bản lĩnh và nhiệt tình với công việc.

Đ/c Tạ Văn Dưỡng - UVTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố trao đổi

về những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019

Thông qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện cho cán bộ CĐCS khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Công đoàn; nắm chắc những vấn đề cốt lõi, sống còn của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, qua lớp tâp huấn, cán bộ CĐCS cũng nắm được những kỹ năng thực tiễn trong việc tổ chức hoạt động Công đoàn nói chung và kỹ năng đối thoại, thương lượng, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, từ đó vận dụng, tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Sau buổi tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra để cấp chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn cho Chủ tịch CĐCS.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN