ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Kiểm tra, đánh giá hoạt động công đoàn khối trường học
Ngày đăng 07/06/2022 | 15:54  | View count: 70

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT-LĐLĐ-PGDĐT ngày 19/5/2022 giữa Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục đào. Từ ngày 2-6/6, LĐLĐ quận Cầu Giấy tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 30 công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2021-2022.

Tại các buổi kiểm tra, sau nghe báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn năm học 2021-2022, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, đoàn đã kiểm tra hồ sơ công đoàn, hồ sơ tài chính, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, ý kiến đại diện lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị.

Qua kiểm tra hầu hết các công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được nội quy, quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp với chuyên môn; đã duy trì được chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ; thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, đảm bảo các nguồn thu, nhiều CĐCS tranh thủ được sự hỗ trợ của chuyên môn, góp phần tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, xây dựng Trường học đạt chuẩn Quốc gia, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; thực hiện chức năng tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát của công đoàn, vì thế mọi chế độ chính sách của giáo viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường Mầm non Hoa Hồng

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở như hồ sơ công đoàn, thu chi tài chính công đoàn ở một số đơn vị chưa được cập nhật. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn thêm nghiệp vụ về tài chính công đoàn; công tác tổ chức công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh; công tác kiểm tra của công đoàn. Qua đợt kiểm tra để khảo sát lại, và hướng dẫn thêm hoạt động công đoàn và củng cố thêm nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn tại cơ sở.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Thị Hà Thu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã đánh giá cao những kết quả mà các công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian học online kéo dài, tuy nhiên các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở với tinh thần, trách nhiệm đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ năm học của Nhà trường đề ra, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần cùng với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Cũng trong đợt kiểm tra, Thường trực Liên đoàn Lao động quận cũng triển khai những nội dung cần tập trung chỉ đạo về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN